เกี่ยวกับเรา


MISSION (พันธกิจ)

เราจะมุ่งมั่นในงานขาย และ งานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยมาตรฐาน ISO9004 Version 2009

 

Company Profile ::

 ปี 2553 :: จัดตั้งบริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อให้ครอบคลุมสัดส่วนการตลาดในธุรกิจ ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก และ แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน ให้มากยิ่งขึ้น โดยเป็นศูนย์กระจายสินค้า ประเภทค้าส่ง ในผลิตภัณฑ์ เครื่อง ไฟฉุกเฉิน และ ป้ายไฟทางออก รวมถึงแหล่งจ่าย ไฟฉุกเฉิน ในนามยี่ห้อ MAX BRIGHT  ซึ่งเป็นโรงงานในเครือเดียวกันกับ C-TL Corparation และ ยังเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้กับ ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก ยี่ห้อ SUNNY และ SUNTECH

 ปี 2558 :: จัดตั้ง บริษัท ชินเทค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เพื่อครอบคลุมถึงอุปกรณ์ภายในอาคารด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสินค้าประเภท ถังดับเพลิง และ อุปกรณ์การดับเพลิง ทุกชนิด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้นำเข้าผงเคมีเกี่ยวกับการดับเพลิง ทุกชนิด เพื่อผลิตเป็น ถังดับเพลิง ประเภทต่างๆ เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ในนามยี่ห้อ SATURN รวมถึง งานติดตั้งระบบ Fire Alarm System และ งานตรวจสอบ (PM.) ครบวงจร

 ปี 2559 :: จัดตั้ง โรงงาน บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิต และ ศูนย์บริการงานซ่อมที่ได้มาตรฐาน ครบวงจร (One Stop Service) ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและมีการดำเนินงานตามขั้นตอนภายใต้ ISO9001 และ ISO9004 version 2009 ประเภทไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก และ แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน ในนามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ยี่ห้อ SUNTECH ทั้งจำหน่ายภายในประเทศ และ ภาคส่งออก อาทิ ประเทศพนมเปญ ประเทศลาว และ ประเทศเวียดนาม รวมถึงโซนยุโรป เป็นต้น

 ปี 2561 :: ได้ร่วมธุรกิจการค้ากับบริษัท เพาเวอร์ เมติกฯ ในการเป็นศูนย์กระจายสินค้าโดยตรง และ งานติดตั้ง ประเภท เครื่องสำรองไฟ UPS SYSTEM ทั้งระบบเล็ก และ ระบบใหญ่  ภายใต้ยี่ห้อ CLEANLINE. และได้จัดตั้งศูนย์ซ่อม ดูแลรักษา แบบ One Stop Service ครบวงจร

  ปีที่ก่อตั้ง ::

 •  พ.ศ. 2553

  จำนวนพนักงาน ::

 •  89 คน

  ทุนจดทะเบียน ::

 •  10,000,000 ล้าน

 

 ธุรกิจของบริษัทฯ :: 

 • ผลิตและจำหน่ายเครื่อง ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก และ แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน ภายใต้ยี่ห้อ SUNTECH & MAX BRIGHT 
 • ศูนย์กระจายสินค้า ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก ภายใต้ยี่ห้อ SUNNY
 • ผลิต และ จำหน่าย เครื่องสำรองไฟ UPS ภายใต้ยี่ห้อ Suntech
 • ศูนย์กระจายสินค้า เครื่องสำรองไฟ UPS ภายใต้ยี่ห้อ Cleanline
 • นำเข้า และ จำหน่าย สารเคมีสำหรับบรรจุ ถังดับเพลิง ทุกชนิด รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการ ระบบดับเพลิง และ อุปกรณ์ ครบวงจร
 • ศูนย์บริการงานซ่อมมาตรฐานที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9004 version 2009

 

บริษัทในเครือ SIAM ENERGY GROUP ::

 • (1) บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

         ธุรกิจ :: จำหน่ายไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก และ แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ SUNTECH , SUNNY และ MAX BRIGHT

 • (2) บริษัท สยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

        ธุรกิจ :: จัดสรรโครงการอาคารพาณิชย์ (อสังหาริมทรัพย์)

 • (3) บริษัท ชินเทค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

        ธุรกิจ :: ศูนย์กระจายสินค้าเครื่องสำรองไฟ UPS. , นำเข้าสารเคมีเกี่ยวกับถังดับเพลิง และ อุปกรณ์ระบบดับเพลิง ครบวงจร

 • (4) บริษัท สยามฟู้ดส์-บานาน่า (ประเทศไทย) จำกัด

        ธุรกิจ :: ผลิตอาหารส่งออกประเภท กล้วยหอมทอง และ ขายแพ็คเกจร้านค้าแฟรนไชส์

 • (5) บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

        ธุรกิจ :: โรงงานผลิต และ ศูนย์บริการ ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก ยี่ห้อ SUNTECH 

 • (6) บริษัท เดคคอร์ ทรี (ประเทศไทย) จำกัด

        ธุรกิจ :: นำเข้า ผลิต และ ออกแบบ ต้นไม้ประดิษฐ์ทุกชนิด


 

 • ขบวนการผลิต  แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน UPS ของโรงงาน สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย)

 

 

ขบวนการวิเคราะห์ และ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ( QA - QC Department )

โรงงานผู้ผลิต และ ศูนย์กระจายสินค้า ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก UPS และ ถังดับเพลิง ภายใต้ยี่ห้อ SUNTECH , MAX BRIGHT BY C.E.E. และ SATURN ครบวงจร (One Stop Service)

Visitors: 9,970