เกี่ยวกับเรา

 

MISSION (พันธกิจ)

เราจะมุ่งมั่นในงานขาย และ งานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยมาตรฐาน ISO9004 Version 2009

 

Company Profile ::

 ปี 2553 :: จัดตั้งบริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อให้ครอบคลุมสัดส่วนการตลาดในธุรกิจ ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก และ แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน ให้มากยิ่งขึ้น โดยเป็นศูนย์กระจายสินค้า ประเภทค้าส่ง ในผลิตภัณฑ์ เครื่อง ไฟฉุกเฉิน และ ป้ายไฟทางออก รวมถึงแหล่งจ่าย ไฟฉุกเฉิน ในนามยี่ห้อ MAX BRIGHT  ซึ่งเป็นโรงงานในเครือเดียวกันกับ C-TL Corparation และ ยังเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้กับ ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก ยี่ห้อ SUNNY และ SUNTECH

 ปี 2558 :: จัดตั้ง บริษัท ชินเทค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เพื่อครอบคลุมถึงอุปกรณ์ภายในอาคารด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสินค้าประเภท ถังดับเพลิง และ อุปกรณ์การดับเพลิง ทุกชนิด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้นำเข้าผงเคมีเกี่ยวกับการดับเพลิง ทุกชนิด เพื่อผลิตเป็น ถังดับเพลิง ประเภทต่างๆ เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ในนามยี่ห้อ SATURN รวมถึง งานติดตั้งระบบ Fire Alarm System และ งานตรวจสอบ (PM.) ครบวงจร

 ปี 2559 :: จัดตั้ง โรงงาน บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิต และ ศูนย์บริการงานซ่อมที่ได้มาตรฐาน ครบวงจร (One Stop Service) ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและมีการดำเนินงานตามขั้นตอนภายใต้ ISO9001 และ ISO9004 version 2009 ประเภทไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก และ แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน ในนามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ยี่ห้อ SUNTECH ทั้งจำหน่ายภายในประเทศ และ ภาคส่งออก อาทิ ประเทศพนมเปญ ประเทศลาว และ ประเทศเวียดนาม รวมถึงโซนยุโรป เป็นต้น

 ปี 2561 :: ได้ร่วมธุรกิจการค้ากับบริษัท เพาเวอร์ เมติกฯ ในการเป็นศูนย์กระจายสินค้าโดยตรง และ งานติดตั้ง ประเภท เครื่องสำรองไฟ UPS SYSTEM ทั้งระบบเล็ก และ ระบบใหญ่  ภายใต้ยี่ห้อ CLEANLINE. และได้จัดตั้งศูนย์ซ่อม ดูแลรักษา แบบ One Stop Service ครบวงจร

  ปีที่ก่อตั้ง ::

  •  พ.ศ. 2553

  จำนวนพนักงาน ::

  •  -- คน

  ทุนจดทะเบียน ::

  •  ------ ล้าน

 

 ธุรกิจของบริษัทฯ :: 

  • จำหน่ายเครื่อง ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก และ แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน ภายใต้ยี่ห้อ SUNTECH & MAX BRIGHT 
  • ศูนย์ค้าส่ง ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก ภายใต้ยี่ห้อ SUNNY
  • ศูนย์ค้าส่ง เครื่องสำรองไฟ UPS ภายใต้ยี่ห้อ Cleanline และ Zircon
  • นำเข้า และ จำหน่าย สารเคมีสำหรับบรรจุ ถังดับเพลิง ทุกชนิด รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการ ระบบดับเพลิง และ อุปกรณ์ ครบวงจร
  • ศูนย์บริการงานซ่อมมาตรฐานที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9004 version 2009

  

  • ขบวนการผลิต  แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน UPS ของโรงงาน สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย)

 

 

ขบวนการวิเคราะห์ และ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ( QA - QC Department )

 

       

 กฎหมาย ที่ควรรู้สำหรับการเลือกซื้อ ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมอ. (มอก.1955) ถึงมีสิทธิ์ซื้อ ขาย ได้ภายในประเทศไทย

 

 เนื่องจากปัจจุบันมีสินค้าที่แอบอ้างใช้สิทธิ์ ระบุเครื่องหมาย มอก.1955 บนตัวสินค้าทำให้ ผู้ซื้อ เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าสินค้าถูกกฎหมาย ซึ่งจะต้องตรวจสอบสินค้าโดยการขอเอกสารรับรองมาตรฐาน มอก.1955 จากทางผู้ขายในกรณีที่ผู้ขายไม่เปิดเผยข้อมูลเอกสาร มอก.1955 ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบได้ที่ สมอ. หรือ ติดต่อมายังบริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป เพื่อทำการตรวจสอบ

 

 ณ.ปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่าย ไฟฉุกเฉิน เป็นจำนวนมากในตลาด และ ขาดความรับผิดชอบในด้านการบริการหลังการขายโดยที่ไม่ดูแลและช่วยเหลือผู้ซื้อ โดยให้ไปติดต่อโรงงานหรือศูนย์บริการแทน (เพราะฉะนั้นท่านลูกค้าควรเลือกซื้อสินค้ากับโรงงานและศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจ 100 % ในด้านการบริการหลังการขาย) 

โรงงานผู้ผลิต และ ศูนย์กระจายสินค้า ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก UPS และ ถังดับเพลิง ภายใต้ยี่ห้อ SUNTECH , MAX BRIGHT BY C.E.E. และ SATURN ครบวงจร (One Stop Service)

Visitors: 46,599