--ทางบริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ ได้พัฒนาฝึกอบรมพนักงานฝ่ายขาย และ ฝ่ายติดตั้ง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงให้ดียิ่งขึ้น-- 

 ส่วนประกอบของถังดับเพลิงที่ควรรู้ ::


 

 กิจกรรมนอกสถานที่ ::

A.) อบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเภท ถังดับเพลิง และ อุปกรณ์ดับเพลิง ให้กับ ตัวแทนจำหน่าย (Dealer)

 B.) อบรบ การปฏิบัติจริงนอกสถานที่ ในการดับเพลิง และ การเลือกใช้ประเภท ถังดับเพลิงอย่าง เหมาะสม

C.) จัดสัมนาบรรยายให้ความรู้ ด้านการป้องกันเมื่อเกิด เพลิงไหม้ และ การเลือกใช้ถังดับเพลิง รวมถึงการ ทดสอบจริง โดยวิทยากรรับเชิญ 

ONE STOP SERVICE (ซื้อ - ขาย จุดเดียวจบ ไร้กังวล ) ::

ผลิต > จำหน่าย > เข้าตรวจสอบพื้นที่ > ติดตั้ง > รับประกัน > ศูนย์บริการงานซ่อม  

 

 

 ผลิตภัณฑ์ ถังดับเพลิง และ อุปกรณ์การดับเพลิง ครบวงจร

   Promotion ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง Siam Energy Fire (ถังแดง) ขนาด 10 ปอนด์ (ผงเคมีนำเข้าประสิทธิภาพสูง 100%) 
 

 

  Promotion แนะนำ ปกติ 2,800 -  พิเศษเหลือเพียง 1,700 -

ตู้ดับเพลิงพลาสติก ผลิตจากประเทศ อิตาลี (มีความทนทานสูง)


 

  ถังดับเพลิง Siam Energy Fire ชนิด สารเคมีแห้ง / ชนิดโฟม / ชนิดสารเหลวระเหย  


 

  ถังดับเพลิง Siam Energy Fire ชนิด ก๊าซคอร์บอนฯ / ชนิดรถเข็น (เคมีแห้ง) / ชนิดติดเพดาน (เคมีแห้ง)


 

  ตู้ใส่ถังดับเพลิง Siam Energy Fire ชนิด ตู้เดี่ยว /  ชนิดตู้คู่  / ตู้ใส่สายฉีดน้ำในอาคารและนอกอาคาร  


 

  สายฉีดน้ำ ชนิด Poly  /  ชนิด PVC   /   สายส่งแรงดันน้ำดับเพลิง ชนิด Hose Rack


 

  กระดิ่งแจ้งเหตุภายในอาคาร (24VDC / 220VAC.)  /   Break Glass