ทางบริษัท ในเครือ ของ สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ได้จัดตั้งทีมงานที่มีความชี่ยวชาญด้านงานติดตั้ง ตรวจสอบ งานซ่อม และ งาน PM. เฉพาะทาง สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าของ บริษัทฯ ทั้งหมด ภายใต้ บริษัท ชินเทค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

Call Center  :: 02 171 5106  ต่อ 4  (Time 8.30 - 17.30)

Hot Line      :: 086 415 0827 / 095 251 6501 (24 Hrs.)

ID LINE       :: CHINTECH5 / CHINTEH6  (24 Hrs.)

 

++ ผลงานการติดตั้ง และ งาน PM. บางส่วน สำหรับงานโครงการ ++

CHINTECH DEVELOPMENT